Tin cậy

FREEDOME VPN Unlimited anonymous Wifi Security

superuser4k
10.13MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 2.5.5.7918 23 giờ trước

Mô tả của FREEDOME VPN Unlimited anonymous Wifi Security

Try for FREE!

F-Secure FREEDOME is the VPN app trusted by experts and journalists around the world, brought you by a company with a 30-year reputation of respect for users’ privacy. FREEDOME VPN is fast and has unlimited bandwidth. Try it for free!

Make your Wifi use and surfing private with this easy, no ads VPN with the following features:

ANONYMOUS VPN: Like an anonymous proxy but faster, FREEDOME VPN hides your tracks online with no ads

WIFI SECURITY VPN: Connect to any hotspot anonymously with a VPN. Encrypt your personal traffic and keep it private with VPN

UNBLOCK CONTENT: Connect anonymously with VPN to other countries so you’re not restricted to geoblocks of countries where you are

EASY VPN: FREEDOME has been designed to be really easy to use so that anyone can use it as a personal proxy or as a no ads VPN.

Having unlimited bandwidth on your easy VPN while surfing securely on Wifi and mobile connections means all your data stays private and you do not have to worry about bandwidth limits when connecting to unsafe hotspots.

Unlike an anonymous Wifi proxy or another type of hotspot shield, an easy VPN like FREEDOME gives you fast and easy encrypted access to the internet. It is your personal VPN tool with no ads. Unlike other VPN’s such as Hotspot Shield, Express VPN or NordVPN, FREEDOME is developed by a publicly listed company. Being a public company gives us pressure to make our personal VPN also the most secure VPN.

REASONS TO GET FREEDOME VPN

• FREEDOME has unlimited bandwidth

• FREEDOME is an easy VPN to use

• Surf privately on any WIFI hotspot

• More reliable than a Proxy

In a world where companies have seemingly unlimited access to your personal data, a personal VPN is the only way to surf privately on your phone, computer and in any WIFI network. A private VPN like FREEDOME is your must-have tool to surf anonymously with unlimited bandwidth VPN

Looking for easy VPN access to blocked content that is easier than a proxy, has no ads and unlimited bandwidth? FREEDOME VPN gives you all this.

Thử miễn phí!

F-Secure FREEDOME là ứng dụng VPN đáng tin cậy của các chuyên gia và các nhà báo trên thế giới, mang đến cho bạn bởi một công ty với một danh tiếng 30 năm tôn trọng sự riêng tư của người dùng. FREEDOME VPN là nhanh chóng và có băng thông không giới hạn. Hãy thử nó cho miễn phí!

Hãy sử dụng Wifi của bạn và lướt tin với điều này dễ dàng, không có quảng cáo VPN với các tính năng sau:

ANONYMOUS VPN: Giống như một proxy nặc danh nhưng nhanh hơn, FREEDOME VPN ẩn bản nhạc của bạn trực tuyến không có quảng cáo

WIFI AN VPN: Kết nối với bất kỳ hotspot nặc danh với một VPN. Mã hóa giao thông cá nhân của bạn và giữ nó riêng với VPN

MOKHOA NỘI DUNG: Kết nối nặc danh với VPN sang các nước khác vì vậy bạn không bị giới hạn geoblocks của các quốc gia bạn đang ở đâu

EASY VPN: FREEDOME đã được thiết kế để được thực sự dễ dàng để sử dụng sao cho ai cũng có thể sử dụng nó như là một proxy cá nhân hoặc là một không có quảng cáo VPN.

Có băng thông không giới hạn trên dễ dàng VPN của bạn một cách an toàn khi lướt web trên Wi-Fi và kết nối di động có nghĩa là tất cả các dữ liệu của bạn vẫn tin và bạn không phải lo lắng về giới hạn băng thông khi kết nối với các điểm nóng không an toàn.

Không giống như một proxy nặc danh Wifi hoặc một loại hotspot shield, một VPN dễ dàng như FREEDOME mang đến cho bạn nhanh chóng và dễ dàng mã hóa truy cập vào internet. Nó là công cụ VPN cá nhân của bạn không có quảng cáo. Không giống như VPN khác như Hotspot Shield, Express VPN hoặc NordVPN, FREEDOME được phát triển bởi một công ty niêm yết công khai. Là một công ty đại chúng cho chúng ta áp lực để làm cho VPN cá nhân của chúng tôi cũng VPN an toàn nhất.

LÝ DO ĐỂ GET FREEDOME VPN

• FREEDOME có băng thông không giới hạn

• FREEDOME là một VPN dễ sử dụng

• Surf tư nhân trên bất kỳ hotspot WIFI

• Nhiều đáng tin cậy hơn so với một Proxy

Trong một thế giới mà công ty có thể tiếp cận dường như không giới hạn dữ liệu cá nhân của bạn, một VPN cá nhân là cách duy nhất để lướt tư nhân trên điện thoại, máy tính của bạn và trong bất kỳ mạng WIFI. Một VPN tin như FREEDOME là phải có bạn công cụ để lướt web nặc danh với băng thông không giới hạn VPN

Looking for dễ dàng truy cập VPN đến nội dung bị chặn đó là dễ dàng hơn một proxy, không có quảng cáo và băng thông không giới hạn? FREEDOME VPN cung cấp cho bạn tất cả điều này.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho FREEDOME VPN Unlimited anonymous Wifi Security

3.78
32
5
15
4
2
3
10
2
3
1
2

Đánh giá FREEDOME VPN Unlimited anonymous Wifi Security

Ngôn ngữ

Cờ FREEDOME VPN Unlimited anonymous Wifi Security

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng superuser4k
Cửa hàng superuser4k 5.24k 20.71M

Thông tin APK về FREEDOME VPN Unlimited anonymous Wifi Security

Phiên bản APK 2.5.5.7918
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên F-Secure Corporation


Tải về FREEDOME VPN Unlimited anonymous Wifi Security APK
Tải về